2022

April 2022: Introductie  online samenwerkingsplatform Mijn Goede Start voor de lokale coalitie(s)


2020 + 2021

(Vanwege Covid-beperkingen bijna alle overleggen online)

 

 


2019

In vogelvlucht vindt u hieronder alle belangrijke actuele nieuwswaardigheden van het symposium van Goede Start op 11 oktober 2019 in Emmen: 

- deze sfeerimpressie geeft in 3½ minuut weer wat er de 11e oktober tijdens het symposium is gebeurd

- bekijk de uitleg van enkele Goede Start onderdelen op deze korte films: 

Nu Niet Zwanger

Rookvrij opgroeien

Samen Zwanger

Steun op Maat

 

 

De pdf’s van de workshop presentaties vindt u hier:

Gedragsverandering

Gemeente bestuur & beleid

Kracht van de Veenkoloniën

Moeders van Hoogeveen, intensieve 1.000 dagen aanpak

Nu Niet Zwanger

Positieve Gezondheid / GIZ

Sociocratische besluitvorming

Stress verlagend werken (Mobility Mentoring)

 

Bekijk de evaluatiescores van het interactieve Symposium Goede Start.


Vanaf begin 2019 zijn er in de Veenkoloniën meer dan 400 postcodes bijgekomen waarvoor verloskundigen (en huisartsen) aanspraak kunnen maken op een verhoogd tarief (+23%).

De bekostiging voor verloskundige en huisartsenzorg kent een systematiek waarbij aanvullende middelen beschikbaar worden gesteld voor praktijken met inwoners woonachtig in gebieden met relatief hoge achterstandsproblematiek. Aan cliënten uit achterstandswijken wordt immers meer tijd besteed dan aan reguliere cliënten.

In bijgevoegde document staan de postcodes die voor de genoemde toeslag in aanmerking komen.

 


Gemeente Midden-Groningen doet mee met programma Nu Niet Zwanger - Veenkoloniën 

 

 

 

 

 

 


Klik hier voor de uitgave van de Krant van de Veenkoloniën (Jan 2019), met op pg 3 een artikel over Goede Start. 

 


Wethouder Gert Vos (gemeente Hoogeen) ambassadeur Actieprogramma Kansrijke Start