De kans op een goede gezondheid en een succesvolle toekomst is niet voor iedereen gelijk.

Dit vraagt meer aandacht voor preventie en sociaal-economische verschillen vanaf de vroege start. 

 

Goede Start is het programma - onderdeel van Kans voor de Veenkoloniën - dat zich met inwoners en alle Goede Start partners richt op een goede start voor de volgende generatie inwoners van de Veenkoloniën, inzet dus voor een goede, gezonde start! Daarbij benutten we de bewezen extra impact van: 

1)    Collectieve aanpak in zorgverlening en voorlichting

2)    Gestructureerde vroegsignalering en afstemming met gezin over de benodigde ondersteuning

3)    Individuele (en intensieve geïntegreerde) programma’s voor risico’s van voorspelbare verslechterde gezondheid (en daarmee kansen) van de volgende generatie. 

 

Goede Start richt zich t/m eind 2022 op duurzame uitvoering van 4 onderdelen:

  1. Samen: Benutten van extra impact van collectieve aanpak
  2. Maatwerk: Steun op maat voor het gezin
  3. Er vol voor gaan: Doorbreken generatie-armoede door gedragen geïntegreerde aanpak
  4. Succesvolle samenwerking en besluitvorming in lokale coalitie

 

Bekijk de brochure van Goede Start

of klik hier voor informatie over Kans voor de Veenkoloniën.