Nu Niet Zwanger – Veenkoloniën is één van de projectonderdelen van Goede Start en wordt stapsgewijs uitgerold in de gemeenten van de Veenkoloniën. Dit project(onderdeel) loopt uiterlijk tot eind 2020.

Kern van de aanpak is het aangaan van het gesprek over hun kinderwens, seksualiteit en anticonceptiegebruik (volgorde is belangrijk). Meer dan 80% van de kwetsbare (potentiële) ouders - veelal vrouwen - besloot (in de eerdere pilots NNZ) om vrijwillig om hun kinderwens uit te stellen door passende en adequate anticonceptie te gaan gebruiken.

  • Het belangrijkste doel is voorkomen dat kwetsbare (potentiële) ouders – in deze fase van hun leven - (ongepland) zwanger worden.
  • Voor de somatische keten is er een coördinator beschikbaar die casuïstiek kan oppakken en tijd beschikbaar heeft om samen met de vrouw / het gezin de onderwerpen: kinderwens / seksualiteit / anticonceptie te bespreken. In onderstaande stroomschema staan het proces en de contactgegevens van de inhoudelijk coordinatoren.