Voor de gemeenten in de Veenkolonien is een digitaal zorgpad voor zwangeren in een kwetsbare situatie uitgewerkt.

Hierin is in gestandaardsieerde stroomschema's voor verschillende onderwerpen / risico's het zorgpad naar ondersteuning weergegeven (voor de gemeente waarin de zwangere woont).

Onder elk stroomschema staat een beschrijving van de specifieke ondersteuning beschikbaar is in deze gemeente (zoveel mogelijk incl. contactgegevens)!

Klik hier om te kijken of uw gemeente al is toegevoegd.