In de gemeente Stadskanaal is sinds 2018 met lokale partners gewerkt aan een route die moet leiden naar een gemeente waarin in 2020 de optimale situatie is gecreëerd voor een rookvrije generatie. Een generatie die opgroeit zonder de schadelijke gevolgen van (mee)roken en vrij van verleiding om te gaan roken. Op dit moment vinden voorbereidingen plaats om in 2019 in de gemeente Stadskanaal in elk geval niet meer te roken in de nabijheid van kinderen. De leefwereld van de kinderen is daarbij leidend. 

Verwijsstructuur rookvrij opgroeien Stadskanaal

 

 


 

Schillenmodel

Voor de route naar een rookvrije gemeente is een Schillenmodel ontwikkeld. Het is de bedoeling om in elke schil concrete activiteiten uit te voeren om de zichtbaarheid van roken te verminderen, waarbij een aantal basisprincipes vanuit Goede Start zijn gehanteerd.

Individu (schil 1):

 • Stoppen met roken programma's die worden vergoed door de zorgverzekeraar.
  • Een stopen-met-rokenprogramma wordt vergoed vanuit de basisverzekering.
  • Per jaar kun je gebruik maken van één programma om te stoppen met roken. 
   • Om stoppen met roken vanuit je basisverzekering vergoed te krijgen heb je een verwijzing van de huisarts nodig. 
   • Op een stoppen-met-rokenprogramma is geen eigen risico van toepassing, wanneer u naar een gecontracteerde aanbieder gaat (dit geldt voor veel zorgverzekeraars, waaronder Menzis). Het is belangrijk dit vooraf na te vragen bij uw zorgverzekeraar.
  • Ontvangt u (ook) medicatie, dan valt de vergoeding wel onder het eigen risico.
   • Voor vergoeding van nicotinevervangers en medicijnen is ook een recept van de huisarts nodig.

Op de website van uw zorgverzekeraar vindt u meer informatie over de stoppen-met-roken programma's die geheel worden vergoed (zie onderstaande overzicht van Menzis (links) en kwaliteitsregister stoppen met roken coaches (rechts), onderstaande gegevens zijn geactualiseerd op 8 mei 2019):


U kunt terecht bij uw huisarts als deze ‘gedragsmatige begeleiding bij stoppen met roken’ aanbiedt. Is dat niet het geval, dan kunt u terecht bij de volgende zorgaanbieders. Ze zijn allemaal door ons gecontracteerd en u kunt zich zonder verwijzing van de huisarts aanmelden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaat u naar een andere, niet-gecontracteerde zorgaanbieder, dan moet deze geregistreerd zijn in het ' Kwaliteitsregister stoppen met roken' of de geleverde zorg moet voldoen aan de CBO-richtlijn Behandeling bij tabaksverslaving (pdf) of aan de Zorgmodule Stoppen met roken (pdf). 


 • Stroomschema Rokende Zwangere Vrouw

 • StopCoach app (pilot start vanaf mei in gemeente Stadskanaal)

Bedrijven en organisaties (schil 2):

Publieke ruimte (schil 3):